Khám phá

Phát hiện khủng long bị ung thư

Nhóm các nhà nghiên cứu Canada cho biết họ đã phát hiện ra trường hợp khủng long đầu tiên được xác nhận là ung thư ác tính bằng cách kết hợp phân tích hóa thạch tiền sử với các phương pháp hiện đại được sử dụng để chẩn đoán bệnh ở con người.

Thế giới19:00 | 04-08-2020